lørdag den 28. december 2013

Graffiti for begyndere

Hvordan tegner man graffiti? 
Min 7. klasse er i deres linjetimer igang med et forløb omkring graffiti. Linjen jeg arbejder på er Håndværk og design, hvor vi får mulighed for at arbejde ekstra med den kreative del af elevernes færdigheder.

Forløbet omhandler, ud over at tegne og skrive graffiti, også historien omkring graffitiens oprindelse, forståelsen af det sprog og slang der bruges, diskussion af kunstbegrebet, holdnings- og meningsudveksling af den lovlige og ulovlige graffiti, og stilen generelt. 

Sideløbende med nogle af de ovenstående områder, har eleverne tegnet deres eget navn, eller egen udgave af deres navn. Vi har talt om hvordan man udnytter papirets størrelse, skriftstørrelsen, bogstavernes placering i forhold til hinanden, skygge eller. 3D effekt, farvelægning og baggrund.

Vi har ved denne opgave ikke talt og arbejdet med highlights og ekstra skygger, for at formgive bogstaverne endnu mere. Efter vi fik hængt de flotte resultater op og talt om dem, fik de som opgave at lave en trin for trin beskrivelse af hvordan man tegner/skriver graffiti - der kommer en her på siden inden længe...

1 kommentar: